ANSVARSFÖRDELNING


Grönområden
Ronny Arnesson ansvar för vägar och alla övriga grönområden enligt avtal med kommunen,samt föreningens gräsklippare.
Föreningens röjsågar kan lånas för uppröjning av allmänna områden.
För dessa ansvarar Ronny Arnesson 076 806 22 82

Lekplatser

DSF har enligt avtal med kommunen ansvar för att lekplatserna sköts.
Föreningen väljer på årsmötet ansvariga för respektive område.

​Furu-Torgvägen: Magnus Alf
Hagavägen: Martin Molin
​Svampvägarna: Berit Arnesson
Hagalund: Ingvar Nord

Badplatsen

Föreningen har enligt avtal med kommunen ansvar för att badplatsen sköts.

För badplatsen ansvarar Ronny Arnesson 076 806 22 82